Удружење „мале Винарије“

Назив Удружења: „МАЛЕ ВИНАРИЈЕ“
Удружење има седиште у селу Претрковац бб, општина Ражањ.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Удружење „МАЛЕ ВИНАРИЈЕ“ је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области унапређења и промоције рада малих винарија и произвођача грожђа.

Циљеви Удружења су: унапређивање производних процеса у производњи вина, едукација грађана о раду малих винарија, промоција рада малих винарија у штампаним и електронским медијима, организовање активности на рехабилитацији старих засада винограда, као и јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања природних ресурса и заштите животне средине Ражањског виногорја.

Адреса:
Удружење Мале Винарије
37213 Село Претрковац бб
е-пошта: posta@malevinarije.rs